Абітурієнту

  Факультет очима першокурсників - 2019

   

   

   

  Студенти групи ПС-23, срібні призери конкурсу на кращу групу університету звертаються до абітурієнтів:

   
   

 

Завантажити презентацію

АРХІВ ДОКУМЕНТІВ:

 

ВСТУПНА КАМПАНІЯ-2021:

ПРОГРАМА фахового вступного випробування в усній формі з «Психології» з абітурієнтами, які вступають на факультет психології за спеціальністю 053 - Психологія (Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти ) (друга вища освіта)

ПРОГРАМА фахового вступного випробування в усній формі «Вступ до психології» для абітурієнтів, які вступають на навчання на 2-й курс факультету психології для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 – Психологія, що здобувають перший (бакалаврський) рівень вищої освіти за іншою спеціальністю не менше 1-го року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план

ПРОГРАМА Фахового екзамену «Вступ до психології» (в усній формі) для абітурієнтів, які вступають на навчання на 2-й курс факультету психології для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 -Психологія, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

Програма фахового екзамену «Загальна психологія» (письмово) для абітурієнтів, які вступають на факультет психології за спеціальностю 053 - Психологія (Другий (магістерський) рівень вищої освіти )

Перелік документів для вступу на 1 курс факультету психології

Перелік документів для вступу на факультет психології – ІІ вища освіта

Перелік документів для вступу до магістратури факультету психології

Перелік документів для вступу факультету психології на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Навчальні плани на 2018/2019 навчальний рік (денна форма навчання) - бакалавр; магістр

Навчальні плани на 2018/2019 навчальний рік (заочна форма навчання) бакалавр; магістр

Навчальний план на 2018/2019 н.р. (друга вища освіта, заочна форма навчання)

ПРОГРАМА фахового екзамену з «Загальної психології» (письмово) для абітурієнтів, які вступають на факультет психології за спеціальностю 053 - Психологія (Другий (магістерський) рівень вищої освіти )

ПРОГРАМА співбесіди з «Психології» з абітурієнтами, які вступають на факультет психології за спеціальністю 053 - Психологія (Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти ) (друга вища освіта)

ПРОГРАМА Фахового екзамену «Вступ до психології» (співбесіда) для абітурієнтів, які вступають на навчання на 2-й курс факультету психології для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 - Психологія, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

ПРОГРАМА фахового екзамену «Вступ до психології» (співбесіда) для абітурієгтів, які вступають на навчання на 2-й курс факультету психології для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 – Психологія, що здобувають перший (бакалаврський) рівень вищої освіти за іншою спеціальністю не менеше 1-го року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план

 

 

Презентація факультету очима студентів:

 
 
 

 

 

 
Чекаємо на тебе у приймальній комісії
 

 

 

 

Наші студенти - найкреативніші - на найкреативніших парах у світі:

 

Презентація факультету в Ландау-центрі:

 

Наші першокурсники радять абітурієнтам:

 

 

 

 

Любов до факультету безмежна:

 

 

Харківський національний університет — один із найстаріших університетів Східної Європи, має статус статус дослідницького університету та займає 2-ге місце у рейтингу найкращих ВНЗ України (за даними 2015 року).
На факультеті психології Харківського національного університету є всі умови для професійного розвитку: функціонує аспірантура, є власне наукове видання, щорічно проводиться студентська наукова конференція, виконуються гранти та науково-дослідні роботи, працює студентське наукове товариство. Велика увага на факультеті приділяється всебічному розвитку особистості студента у науковій, культурній, спортивній сферах, підтримці студентського самоврядування.
Факультет психології славиться своєю якісною освітою та висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом. До складу факультету входять 4 кафедри (кафедра загальної психології, кафедра прикладної психології, кафедра психологічного консультування і психотерапії та кафедра педагогіки) та 2 лабораторії (науково-дослідна психодіагностична лабораторія і лабораторія психології розвитку). Серед викладачів факультету 8 професорів, докторів наук і 31 доцент, кандидат наук. На факультеті створена сучасна база з інформаційного забезпечення навчального процесу і наукової діяльності, яка постійно вдосконалюється. Проведено комунікаційні лінії і функціонують підключення до мережі Інтернет, створена база комп'ютерних тестів. Навчальна база факультету дозволяє сформувати та вдосконалити навички і вміння з організації та проведення соціально-психологічних, психотерапевтичних та бізнес тренінгів, що дозволить вам впевнено почуватися на ринку праці.
Факультет здійснює підготовку магістрів психології (денної та заочної форми навчання), як на базі державного замовлення (бюджет), так і за кошти фізичних або юридичних осіб (контракт). Заочна форма навчання - тільки на контрактній основі.

12

Причини, через які варто обирати наш факультет

 

 

 

 

 

Ми у соцмережах

English version