Підготовка фахівців-психологів

Факультет здійснює фахову підготовку студентів зі спеціальності 053 «Психологія» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти. Форми навчання: денна, заочно-дистанційна та заочна (друга вища освіта).
Навчальним планом підготовки психологів передбачається вивчення:
• фундаментальних дисциплін (зокрема загальна психологія, соціальна психологія, експериментальна психологія, історія психології, вікова психологія, диференційна психологія, психодіагностика, пато- та нейропсихологія, основи психотерапії, вища математика та теорія ймовірності, анатомія, фізіологія поведінки людини та тварин);
• дисциплін соціально-гуманітарного циклу (історія України, філософія, іноземна мова, та іноземна мова за фахом);
• дисциплін практичної підготовки (педагогічна, етнічна, політична, психологія, психологічне консультування, соціально-психологічний тренінг,  основи сексології, психологія в маркетингу та рекламі, психологія конфліктів та ін.);
• також пропонуються спецкурси за власним вибором студента.

У складі викладачів факультету – 8 докторів та 28 кандидатів психологічних наук. Це висококваліфіковані спеціалісти із досвідом практичної роботи, що навчають студентів за авторськими програмами . Підготовлені викладачами факультету навчальні посібники використовуються в підготовці психологів у ВНЗ Україні та Білорусі.

Факультет психології здійснює навчання громадян зарубіжних країн за міжурядовими угодами і контрактами з організаціями та приватними особами.

Зараз на факультеті здійснюється підготовка 303 студентів денної форми навчання, 107 студентів - заочної форми навчання і 58 студентів - за заочною формою навчання (друга вища освіта).
Зарахування на факультет за всіма рівнями вищої освіти здійснюється за конкурсом.
Строк навчання на денній та заочній формі навчання за рівнем вищої освіти бакалаврів - 4 роки, магістрів - 1 рік та 4 місяця, для фахівців з вищою освітою - 2 роки (отримують бакалавра). Продовжити навчання за фахом студенти можуть, вступивши на наступний рівень вищої освіти.
До складу факультету входять науково-дослідна лабораторія психодіагностики і лабораторія психології розвитку. На факультеті створена відповідно до вимог навчального процесу база з інформаційного забезпечення навчального процесу і наукової діяльності, яка постійно вдосконалюється. Проведено комунікаційні лінії і функціонують підключення до мережі Інтернет, створена база комп'ютерних тестів.
На факультеті є комп'ютерна підтримка курсів, програмне забезпечення та обладнання для автоматизації психологічного експерименту, функціонує мультимедійна аудиторія та комп'ютерний клас .
Велика увага на факультеті приділяється всебічному розвитку особистості студента у науковій, культурній, спортивній сферах, підтримці студентського самоврядування. На факультеті працюють гуртки Студентського наукового товариства.

Можливості професійної кар'єри

Наші випускники затребувані на ринку психологічних послуг. В теперішній час психологія охоплює майже усі сфери життєдіяльності людей, психологічні знання використовуються в економіці, політиці, освіті, виробництві, соціальній та особистої сферах.
Наші випускники займаються дослідницькою, консультативною, викладацькою діяльністю. Вони працюють в різних професійних сферах:
• освітніх та наукових установах,
• установах з підбору кадрів (кадрових агентствах, ІТ компаніях, центрах зайнятості та профорієнтації),
• психологічних консультативних службах,
• на телефонах довіри,
• правоохоронних органах,
• в галузі бізнесу (менеджмент, управління персоналом, маркетинг, реклама, PR тощо),
• соціальних організаціях.

Студентське життя

Студенти факультету психології мають можливість приймати участь у різноманітних заходах, що роблять студентське життя насиченим та яскравим. На факультеті видається студентська газета «Психея».

Корегує все студентське життя Колегіум студентів та аспірантів факультету.

 

Які якості важливі для майбутнього психолога?

• Прагнення до самопізнання, саморозвитку
• Інтерес та повага до іншої людини
• Цілеспрямованість, наполегливість
• Вміння співпереживати
• Допитливість
• Відповідальність
• Терпимість, вміння сприйняти людину, яка вона є
• Ініціативність
• Тактовність, вихованість
• Інтуїція, вміння прогнозувати розвиток подій
• Творчі здібності
• Ерудованість
• Вміння зберігати таємницю
• Кмітливість, оригінальність, різнобічність

 

 

 

 

Ми у соцмережах

English version

 

Контакти

Наша адреса: 61077 Харків, пл. Свободи, 6, Харківський національный університет імені В. Н. Каразіна, 438, деканат факультету психології. Телефони: (0572) 707-50-23, 707-51-53, 707-51-70, 707-53-53. E-mail: psychology@karazin.ua