Психологічний калейдоскоп

Психологічний калейдоскоп це – проект, головним девізом якого є цікава психологія. Ми збираємо цікаві психологічні факти та новини психології, які можуть стати у нагоді в різних життєвих ситуаціях.
Один мудрець назвав психологію «науковою магією». І, дійсно, так багато в житті людини може бути казково покращено завдяки використанню законів психології. Як це відбувається, на що треба звертати увагу, що отримує людина завдяки роботі з фахівцем-психологом – про все це ви дізнаєтесь на сторінках нашого КАЛЕЙДОСКОПУ.

 

Вітаємо з Всеукраїнским Днем психолога!

В Україні день психолога відзначають 23 квітня. У ХХІ столітті професія психолога стає все більш популярною. Більш того, люди абсолютно різних сфер діяльності все частіше цікавляться психологією, купують книги і вивчають самостійно ази науки.
І все ж у важкій ситуації вони все одно звертаються за допомогою до фахівців, і кожен психолог, який консультує людей, бере на себе величезну відповідальність. Адже від його особистої майстерності і знань багато в чому залежить результат консультування, який розкриває безліч шляхів вирішення проблеми, зберігає здоров'я, а часом і життя клієнта.
В психології зібрано безліч унікальних фактів і даних, які показують, що знання людини про саму себе змінюють її стан і почуття. Ось кілька цікавих фактів про психологію людини.
- Відносно обсягу нашої короткочасної пам'яті, справедливий закон «магічне число 7 плюс, мінус 2». Про що говорить цей закон. Каже він про те, що людина здатна утримувати у своїй короткостроковій пам'яті не більше 5-7 блоків інформації одноразово. Цей показник справедливий практично для всіх людей зі середньостатистичними розумовими здібностями. Людей, чия короткострокова пам'ять утримує понад 10 знаків, ви зустрінете дуже рідко. Для прикладу, коли ви запам'ятовуєте номер телефону, вам простіше зафіксувати його в пам'яті, попередньо розбивши на своєрідні набори інформації.
- Перебуваючи на найважливіших і найцікавіших зборах, слухаючи захоплюючу промову професійного оратора, ви здатні тримати включеною свою увагу не більше 10 хвилин. Після, вам слід трохи відпочити, щоб відновити рівень своєї уваги. До речі, тим, хто часто виступає перед слухачами, необхідно враховувати цей факт.
- Хочете розвинути свою винахідливість, підвищити свою здатність знаходити рішення різних завдань і проблем? Найчастіше мрійте! Згідно з дослідженнями вітчизняних психологів, ми робимо це, мінімум 30% від всього часу. Деякі витрачають на це ще більше часу, і це тільки підвищує креативність і винахідливість.
Існує ще безліч цікавих фактів і закономірностей, які отримані в рамках психологічних досліджень. Про це та про багато іншого ви зможете дізнатися, коли вступите на факультет психології.

 

Є така професія - психолог

Можливо зараз ви стоїте перед вибором професії або в пошуку нових знань, чи на порозі вибору свого майбутнього, саме тому хочемо розповісти вам про факультет психології та професію психолога. Ви, напевно, чули, що в більшості розвинених країн  кожна поважаюча себе людина має свого особистого психолога чи психотерапевта. Це щось схоже на наших особистих докторів або перукарів. Для людини, що живе в західних розвинених країнах абсолютно природно є відвідування психолога з метою вирішення своїх внутрішніх і між особових конфліктів, які виникають в подружніх стосунках, при вихованні дітей, в кар'єрі, у відносинах з оточуючими людьми і для особистісного зростання в цілому.
У нашій країні професія психолога тільки набуває масової популярності, саме тому на факультеті психології в ХНУ ім. Каразіна навчають найактуальнішим методикам і технікам роботи з клієнтами. Підготовку студентів здійснюють доктора і кандидати психологічних наук, практикуючі психологи м. Харкова та України. Завдяки цьому, випускники факультету психології стають затребуваними та висококваліфікованими психологами.
Якщо вас зацікавила професія психолога і ви відчуваєте в собі сили - запрошуємо вас на факультет психології ХНУ ім. Каразіна вже в цьому році!
Між іншим, цікаво знати, що всеукраїнський день психолога відзначають 23 квітня.

Зубенко О. М.

 

 

Успішна кар’єра в сучасному світі

За останні два десятиріччя відбулися суттєві зміни в розумінні кар’єри та шляхів її  розвитку. Традиційна кар’єра  як тривала робота в рамках однієї організації, повний робочий день та вертикальне просування  по кар’єрних східцях,  все частіше змінюється альтернативними варіантами без обмежень територіальних, організаційних та рамками однієї професії.  Критерії успішності такої кар’єри -  не зовнішні досягнення, а внутрішнє почуття особистої  успішності та впевненості у собі. Основні ознаки сучасної кар’єри це – поліваріативність, мінливість, суб’єктивність. Самовизначення, внутрішня свобода, особистісний ріст, творче самовираження, особистісні цінності впливають на розвиток кар’єри у сучасному просторі.  Замість традиційної моделі кар’єри як лінійно-послідовного просування від нижчих до вищих посадових позицій в організаційній системі, для поліваріативної кар’єрі характерні можливі підйоми та спади, тимчасове повернення на попередній рівень, зміна типу діяльності.
Кар’єра кожної людини розглядається як унікальна та неповторна, як сукупність послідовних стадій, кожна з яких включає в себе міні-стадії професійного розвитку (початок – освоєння – досягнення майстерності – перехід на новий рівень). Ще одна характерна риса сучасної кар’єри – це необхідність постійного саморозвитку та додаткового навчання. Все це може здійснюватися не в межах однієї професії, а в просторі різних сфер діяльності, організацій, функціональних задач. При цьому кар’єра розглядається як процес, яким керує не організація, а сама людина, життя якої не пов’язується тільки з однією організацією.
Згідно з вимогами поліваріативної кар’єри , від працівника, націленого на кар’єрний ріст, потребується не стільки володіння конкретними навичками та вміннями, скільки мета-здібностями. До яких належать гнучкість психіки, високий рівень адаптації до постійно мінливих умов середовища, високий  рівень стресостійкості, здатність до творчого мислення та самовираження, та ефективного самонавчання.
Тренування навичок та вмінь, які є корисними для розвитку сучасної кар’єри відбувається у межах курсу «Психологія кар’єри». Наш факультет орієнтований на задоволення сучасних потреб професіоналів та роботодавців та чекає на своїх студентів.

 

В чому полягають переваги тестів для оцінювання знань?

Коли все це почалося? Історія використання тестів для перевірки знань починається в США ще з 1872 року, де вони застосовувалися для відбору співробітників на державну службу, а з 1883 року таке тестування там стало регулярним. Активне впровадження шкільних іспитів у тестовій формі було поширене в США з 1897 року за рекомендаціями відомих психологів Дж. М. Райса і Е. Л. Торндайка.
В Європі першими педагогічними тестами вважають «scale books» (книги шкалювання), запроваджені в Англії Дж. Фамером у 1864 році.
Зараз незалежне зовнішнє тестування для оцінювання шкільних знань, відбору у ВНЗ, ліцензування для отримання роботи за спеціальністю поширене в більшості країн Європи, Америки, Австралії та в острівних державах.
У загальній класифікації тестових процедур тести, що створені для виявлення та вимірювання рівня знань за певними навчальними предметами, називаються «тестами досягнень», «тестами успішності», або «тестами ефективності».
Згадана форма перевірки знань вирішує ряд проблем, що виникають при традиційній вільній усній і письмовій формі іспитів.
Перш за все, при тестуванні підвищується об'єктивність оцінки екзаменатора, тому що тест має чіткий ключ-дешифратор, і екзаменатор, застосовуючи його, не може мимоволі додати до своєї оцінки суб'єктивні симпатії-антипатії, очікування, професійні вподобання, власне розуміння критеріїв оцінювання тощо.
Здатність до диференціації учнів у екзаменатора під час безпосередньої оцінки обмежується розмірами його оперативної пам’яті. Емпірично доведено, що людина не може класифікувати, диференціювати об’єкти оцінювання більш ніж за 9-ма градаціями. Та навіть така класифікація здебільшого здійснюється з викривленнями, і насправді людині зручніше за все класифікувати будь що за трьома категоріями – «добре», «посередньо», «погано», – а всі інші градації розставляються нею випадково, хаотично. Всі ми знаємо, що за традиційної форми оцінювання навіть п´ятибальна шкала перетворювалася на чотирьохбальну бальну – «відмінно», «добре», «задовільно» і «незадовільно». Але в разі великого конкурсу на одне місце у ВНЗ може бути дуже багато людей з однаковими оцінками! Насправді ж, люди за своїми здібностями утворюють неперервний континуум, ряд, а не 4 чи 3 групи з чіткими межами між групами. Таке оцінювання є грубим, приблизним - і до однієї групи потрапляють люди з доволі різним рівнем знань і здібностей. На відміну від звичайної, тестова форма оцінювання дозволяє ранжувати людей за значно більшою кількістю градацій, тобто тест має (говорячи мовою тестології) значно вищу розрізняльну, розпізнавальну здатність. Тест буде диференціювати здібності за стількома градаціями, скільки в ньому міститься завдань.
Безпосереднє оцінювання екзаменатора вразливе до застосування екзаменованим «макіавелліанського» інтелекту. Наприклад, є така психологічна риса, як «самопрезентація», що полягає в здатності справляти заплановане враження на іншу людину, артистизмі, здатності пристосуватися під будь-кого. Якщо людина має таку здатність, у неї буде більше шансів сподобатися екзаменаторам на традиційному екзамені, що передбачає очне викладення матеріалу, ніж у тієї людини, яка не володіє самопрезентацією, проте може добре знати матеріал і бути здібною за обраною спеціальністю.
Ще одна значна перевага тестування полягає в тому, що знання абітурієнта перевіряються більш систематизовано. Завдяки цьому результат менше залежить від випадкової вдачі з питаннями або завданнями в окремому білеті, як при традиційній процедурі іспиту. Тести досягнень складаються так, щоб містити репрезентативну вибірку завдань зі всього курсу, тобто так, щоб з кожного розділу, кожної теми предмету до тесту увійшло одне або декілька завдань.
Звичайно певні тестові завдання можуть бути не ідеальними і мати деякі недоліки, але під час іспиту всі досліджувані особи будуть мати справу з цим «невдалим» завданням, тобто всі будуть в рівних умовах, що підвищує коректність оцінювання. Невдале, незрозуміле або надто складне питання може сформулювати і будь-який екзаменатор на очному іспиті, але з таким питанням або екзаменатором не пощастить лише окремим абітурієнтам. А чого можна очікувати, якщо екзаменатору не сподобався певний оцінюваний? Як раніше казали – екзаменатор завжди зможе «завалити» студента, якщо схоче…
І нарешті, ще одна перевага: під час тестування зменшується навантаження на пам'ять абітурієнта за рахунок того, що не потрібно вільно конструювати відповідь, а досить її вибрати із запропонованих варіантів. (Іноді в тестах використовується форма завдань з вільною відповіддю, але такі завдання зазвичай призначені для перевірки матеріалу, який має однозначні, короткі відповіді. У тестах із мови, літератури, історії можуть зустрічатися завдання з конструювання вільної відповіді певного обсягу). Рідкість або обмеженість завдань на вільне конструювання відповіді є перевагою, тому що у частини людей домінує семантична (значеннєва, смислова) і процедурна («знаю як», навички) види пам'яті, що дозволяє ніби інтуїтивно приймати правильне рішення на базі засвоєних знань, а не «декларативна пам'ять», що забезпечує дослівне відтворення завченого матеріалу (як жартують, що цьому можна навчити і папугу або мавпу). Крім того, письмові тести не передбачають усних відповідей на додаткові запитання екзаменаторів, на які у абітурієнта немає часу підготуватися, зосередитися, заспокоїтися, тому що він знаходиться під поглядами екзаменаторів, які очікують швидкої відповіді.
Таким чином, тестова форма іспитів потенційно ефективніша, хоча  і  може створити додаткові труднощі для українських випускників. Певна психологічна підготовка і тренування у виконанні тестів дозволять перебороти почуття незвичності ситуації і розвинуть впевненість у собі, що й буде запорукою успіху та вступу до Каразінського університету на факультет психології!

О.Л. Луценко

 

Психологічні тестові утруднення і як з ними впоратися?

Труднощі, які зустрічаються у тестах, можна віднести до двох типів - технічних та психологічних. Розглянемо психологічні проблеми, що можуть виникнути під час тестування.
Перш за все, психологам давно відомо, що люди хвилюються під час будь-якого тестування, іспиту, перевірки і це навіть має назву «екзаменаційна, або тестова тривога», до якої різною мірою схильні всі люди. Такий стан спричиняє сама ситуація оцінювання однієї особи іншими, тому що люди – соціальні істоти, і від соціального статусу, якого вони набувають під час різних оцінювань, залежить їх успіх у суспільстві, рівень задоволення потреб, навіть можливість виживання. Під час довгої історії розвитку людства остракізм і вигнання людини з племені було рівносильним її смерті.
Психологічні труднощі під час незалежного тестування знань насамперед обумовлені високою особистісною значущістю результатів тестування, що викликає стан стресу, який іноді може доходити до паніки й фізіологічних розладів.
Щоб уникнути або зменшити пов'язані зі стресом проблеми, можна використати деякі способи керування своїм психічним станом. Рекомендації щодо їх застосування викладені нижче.
Кращий спосіб боротися зі стресом – це максимальним чином зменшити ключову причину стресу. Крім звичайної тестової тривоги, екзаменаційний стрес виникає через страх, що власних знань, здібностей, навичок буде недостатньо для його успішного складання і це стане відомо багатьом значущим людям. Тому ліквідувати цей страх зможе максимальна систематична предметна підготовка, яка надасть впевненості у своїх знаннях. Потрібно навіть організовувати її (підготовку) із «запасом міцності». Те, що ви пам’ятаєте в спокійній ситуації, може стати недоступним відтворенню при груповому тестуванні. До цього долучається чинник масової тривоги, тому що емоції дуже швидко передаються від людини до людини (це так зване «психічне зараження»). Тому для надійності засвоєння матеріалу можна вчити його в різний спосіб (письмово, подумки, вимовляючи вголос), намагатися його добре структурувати (упорядкувати), придумувати більше яскравих асоціацій, які в потрібний момент допоможуть нібито гачком «витягти матеріал з пам'яті».
Під час підготовки до іспитів не піддавайтеся спокусі відволікань на зустрічі з друзями, бурхливе відзначання різних свят (які ніколи не припиняються, якщо враховувати державні, релігійні та особисті свята), термінове вирішення побутових проблем, перегляд дуже цікавих фільмів тощо. Схильність людини до включення у всі ці «важливі й термінові» справи під час підготовки до серйозного випробування в психології описана як феномен «підніжки самому собі», що може зірвати підготовку і результат випробування, але надасть заспокійливе самовиправдання: «це не я не зміг підготуватися, вивчити, не маю відповідних здібностей, а обставини стали на заваді».
Контролюйте час виконання завдань. Попередньо розрахуйте, скільки хвилин в середньому вимагає кожне завдання; при цьому бажано залишити ще час на додаткову перевірку. Не «зациклюйтеся» на дуже складних для вас завданнях, спробуйте вирішити простіші, а потім поверніться до найскладніших.
Увага й мислення під час стресу характеризується двома негативними, протилежними за структурою ефектами, - «тунельним ефектом» й «розсіюванням». «Тунельний ефект» полягає в тому, що людина мимоволі концентрується на якійсь одній деталі, способі вирішення, думці – й не може від них звільнитися, застосувати інші варіанти, згадати інші способи, поглянути з іншого боку. Ефект «розсіювання», навпаки, утруднює людині здатність до концентрації, це так звані «стрибки думок», що не дозволяють хоч якесь рішення або думку довести до кінця, додумати, вибрати щось одне. Якщо ви помічаєте за собою один із цих станів, спробуйте його диференціювати - визначте, що з вами відбувається, що саме вам заважає, і, відповідно до «діагнозу», або постаратися розглянути й урахувати інші варіанти при «тунельному ефекті», або, при «ефекті розсіювання», зусиллям волі почати послідовно, впорядковано перебирати способи вирішення, спогади, ідеї, які спадають вам на думку. У будь-якому разі усвідомлення свого несприятливого психічного стану вже підключає ресурси психіки на його подолання.

Використайте найпростішу дихальну техніку для регулювання свого психічного стану. У випадку надлишкового збудження необхідно сповільнювати й подовжувати видихи відносно вдихів. Робити це потрібно ніби автоматично, тобто не витрачати для цього дорогоцінний час тестування, а застосовувати таке дихання паралельно. Це заспокоює. У протилежному випадку − в стані загальмованості, апатії (бажання нічого не робити, «опустити руки») необхідно, навпаки, подовжувати й поглиблювати вдихи, а видихи активізувати, робити їх коротше, різкіше. Такий тип дихання мобілізує психіку, залучає ресурси енергії. Потренуйтеся в цих дихальних техніках на шкільних уроках, у повсякденних стресових ситуаціях, після пробудження і перед засинанням - доведіть їх до звички, автоматизму. Не обов’язково це робити довго – 1-2 хвилин буде достатньо.

Іноді люди хвилюються і бояться вдвічі більше за механізмом замкненого кола. Наприклад, вони тривожаться через тривогу («Буде жахливо, якщо я буду нервувати під час іспиту!»), відчувають депресію у зв’язку з депресією, мають почуття провини через почуття провини тощо. Якщо ви належите до таких тривожних особистостей, вам може допомогти наступний прийом. Зранку, ще не прокинувшись остаточно, уявіть собі ситуацію тестування, але не таку, яка вас лякає, а таку, якою ви прагнете її бачити насправді. У стані розслаблення зробіть собі декілька навіювань на кшталт: «Я впораюсь, я зможу, я хочу це зробити». Такі мисленнєві репетиції успіху можна робити за кілька днів до тестування, але саме зранку, а не перед сном, тому що це може спровокувати розлад сну. Викличте в себе почуття «спортивного» інтересу до процесу тестування своїх знань, такої собі гри, парі із самим собою щодо своєї здатності вирішити максимум тестових завдань. Можете навіть самі спробувати розробляти тестові завдання з основних предметних тем.
Не «накручуйте» себе занадто щодо успіху на тестуванні, але й не дозволяйте розслаблятися. Існує так званий закон «оптимуму мотивації» Йеркса-Додсона, який полягає в тому, що коли людина відчуває дуже сильну мотивацію до певної діяльності, страшенно бажає досягти в ній успіху, то результативність діяльності від цього знижується. Так само, з іншого боку, якщо людина розслаблена, то не відчуває бажання досягти успіху, – тоді результативність діяльності не надто висока. Лише саме оптимум (середній, або дещо вище середнього рівень) мотивації призводить до найкращого виконання життєвих задач. Надто підвищений рівень мотивації супроводжується і підвищеною емоційністю, тому в мозку домінують емоційні структури, а розумові ділянки не отримують енергії. Знижений рівень мотивації взагалі не активує кору великих півкуль мозку на вирішення завдань, пов’язаних з діяльністю. Тому оптимум мотивації − це баланс емоцій та інтелекту.
Не здавайтеся без бою! Навіть якщо вам здається, що «все пропало», завдання дуже складні і виникає спокуса зробити тест абияк (а також не намагатися вступати до ВНЗ цього року, краще підготуватися на наступний рік тощо) – не купуйтеся на ці підступні думки, боріться до кінця. Наполегливо працюйте до останьої хвилини іспиту. Насправді, ви не знаєте, в якому стані опиняться інші абітурієнти і скільки буде претендентів на обрану вами спеціальность у відповідному ВНЗ. Можливо, ваші результати виявляться зовсім непоганими у порівнянні з успіхами конкурентів.
Придумайте власні унікальні способи, які допомагають вам справлятися зі стресом і досягати успіху.
На завершення пропонуємо вам декілька «формул» само мотивації під час підготовки до тестових випробувань.

Не намагайтеся запобігати природним труднощам – контролюйте їх.
Спробуйте всі варіанти навіть за найбільш несприятливих умов, – принаймні, ви набудете цінного досвіду для наступного випадку.
Не формулюйте жорстких установок та максималістських ставлень на кшталт: «завжди», «ніколи», «всі навколо», «це жахливо», «це має бути так» тощо. Будьте гнучкішими і сприймайте світ як різнокольоровий, а не чорно-білий.
Використайте всі можливості, які вам надають ситуація тестування й ваш розум.
Ваш успіх дійсно великою мірою залежить саме від вас.

О.Л. Луценко

 

«Технічні» тестові утруднення в тестах ЗНО та способи їх подолання

Найперша й основна рекомендація для подолання технічних утруднень в тестах (тих складнощів, які можуть виникнути під час заповнення тестів через їх особливу конструкцію та вимоги до виконання) - це ознайомитися зі зразками предметних тестів за попередній і нинішній роки, які розміщені на сайті http://testportal.com.ua разом з іншою важливою інформацією щодо незалежного тестування.
Крім того, є деякі найпоширеніші помилки, що виникають за будь-якого тестування інтелекту, здібностей і досягнень. Вони з'являються, якщо той, хто проходить тестування: 1) не зовсім правильно розуміє інструкцію до тесту або не може перенести її принцип на завдання всіх видів; 2) квапиться прийняти рішення, не повністю вивчивши особливості запропонованих варіантів відповідей; 3) не використовує принципи логічного й імовірнісного аналізу, які можуть істотно полегшити вибір відповіді при тестовій організації іспиту.
Проаналізуємо ці випадки по черзі.
1. Для подолання проблем першого типу (проблем з інструкцією) особливо важливо уважно читати інструкцію до всього тесту і, якщо такі є, - додаткові інструкції до розділів тесту або окремих тестових завдань. Якщо в інструкції сказано, що в завданнях тесту передбачена тільки одна правильна відповідь, відзначивши дві відповіді, навіть якщо одна з них правильна, ви одержите негативний результат, і завдання буде оцінене як невирішене.
Приклад (тест з біології, 2007):
Позначте температуру, вище якої починається інактивація більшості ферментів:

А. 60°С;
Б. 70°С;
В. 90°С;
Г. 100°С.

Правильна відповідь – А.

У завданнях на відновлення відповідності також потрібно точно зіставити запропоновані варіанти, знайти правильні відповідності, а ті умови, до яких немає відповідних категорій, не відзначати, тобто не приписувати одній категорії дві й більше відповіді, - це буде порушенням інструкції в пункті одиничності правильної відповіді.
Приклад (тест з української мови, 2007). Встановіть відповідність:


Односкладні речення

Приклади

 1. означено-особове
 2. неозначено-особове
 3. узагальнено-особове
 4. безособове

 

  1. З гармат по горобцях не стріляють.
  2. Навкруги гомоніли, вешталися, лагодилися до чогось.
  3. Можна вибрати друга й за духом брата, та не можна рідну матір вибирати.
  4. Довго спали вітри в ярах на припоні.
  5. Буду хлібом і цвітом ділитись, відчиняти ворота гінцям.

 

Правильна відповідь: 1 – Д; 2 - Б; 3 - А; 4 - В.

Відповідь Г не відноситься до жодної з категорій односкладних речень, наведених у лівому стовпчику, тому вона не повинна вибиратися абітурієнтом.
Те ж саме стосується випадку, якщо пропонується форма завдань за типом «виключення зайвого». Якщо інструкція припускає одну правильну відповідь, то й виключити потрібно тільки одне «зайве» - і не більше.
Приклад (тест з біології, 2007):
Позначте, яка з азотистих основ НЕ входить до складу молекули ДНК:

А. аденін;
Б. урацил;
В. гуанін;
Г. цитозин.

Правильна відповідь – Б.

Якщо інструкція в окремій частині тесту змінилася й допускає більш, ніж одну правильну відповідь, потрібно розуміти, що ці завдання – складніші, й необхідно вибрати рівно стільки правильних відповідей, скільки можна виявити на базі предметних знань, - не більше й не менше. Як нестача, так і надлишок будуть уважатися помилкою.

Приклад (тест з української мови, 2007). Завдання з вибором декількох правильних відповідей:
Текст 2

(1)Уміння радіти чужим успіхам мірило шляхетності. (2)Якщо людину підтримати похвалити підкреслити щось хороше в ній вона намагається дорівнювати уявленню яке про неї склалося. (3)Ось чому так важливо з дитинства культивувати в людині почуття власної гідності відчуття певної «собівартості» аби згодом не склався комплекс меншовартості. (4)Недарма кажуть Якщо казати людині постійно що вона свиня то згодом вона зарохкає. (5)Не ввічливо кидати компліменти малознайомим або незнайомим людям. (6)Краще зачекати познайомившись ближче чи навіть заприятелювавши з ними. (7)Але пам'ятаймо що слова похвали потрібні кожному.

Кому (коми) треба поставити в реченнях: ________________________________________.

Правильна відповідь: 2, 3, 4, 6, 7.

У завданнях вільного конструювання короткої відповіді необхідно відтворити найбільш точне, стандартне для певної предметної сфери формулювання, проте довгі описові речення, швидше за все, будуть помилковими.
У випадку завдання, що припускає конструювання довгої вільної відповіді на кшталт твору, роздуму, есе, тестові вимоги укладаються в рамки аналогічних при традиційних формах нетестових навчальних завдань, тобто таких, які ви виконували на шкільних уроках. Водночас, слід звернути увагу на необхідність укластися в певний обсяг.
2. Другий випадок стосується поспішного вибору відповіді із запропонованих варіантів. Проблема тут може виникнути через те, що найбільш імовірна з першого погляду відповідь не обов'язково є правильною. Неправильні запропоновані варіанти відповідей (вони називаються «дистракторами», тобто перешкодами, що відволікають увагу) спеціально розробляються для того, щоб перевірити глибину знань тих, хто проходить іспит. Тому уважно дочитуйте всі варіанти відповідей до кінця, а не відзначайте перший або другий, якщо навіть вони видаються абсолютно правильними, - серед інших варіантів може виявитися більш коректна і повна відповідь.
Приклад (тест з української мови, 2007). Знайти одну правильну відповідь:

 1. Простим є речення

А. Далеко чути звуки, гучно линуть голоси.
Б. Ясної тихої днини кружляє над землею, сідає на обличчя павутиння.
В. Пташині зграї злітають високо в небо, і від того здіймається вітер.
Г. Осінь не забарилася, бо закони природи невблаганні.

Правильна відповідь - Б.

Той, хто не володіє матеріалом (структура речення, прості й складні речення), може вирішити, що простим є те речення, яке коротше за всіх, хоча це неправильно. Тут навмисно дистрактор підібраний так, щоб «захопити у пастку» тих, хто не розуміє матеріал по-справжньому, а правильну відповідь зроблено для відволікання уваги найдовшою.
До найбільш прикрих і невиправданих технічних помилок відносяться також помилки через недбалість, коли той, хто проходить тестування, правильно визначив відповідь, але випадково відзначив не ту букву або номер варіанта відповідей - «промахнувся», переплутав, забув. Дуже важливо під час тестування бути акуратним і ретельним при занесенні своїх відповідей до тестових бланків.
3. Тестові завдання закритого типу (з готовими варіантами вибору відповіді) містять підказку в самих собі через те, що надають можливість застосувати до них принципи логіки й розрахунку ймовірностей. Особливо слушно вони можуть бути застосовані для завдань із єдиною правильною відповіддю. З погляду теорії ймовірності, не дати ніякої відповіді, якщо ви призабули певний матеріал, гарантує 100%-у ймовірність негативної оцінки за завдання. Інтуїтивний вибір будь-якої відповіді має 20% імовірність бути правильним при 5-ти варіантах відповіді, 25% імовірність бути правильним при 4-х варіантах тощо. Якщо ви не скористаєтеся цією можливістю, то будете в гіршому становищі відносно тих, хто спробує це зробити. Організація нашої психіки й пізнавальних процесів дуже складна, в ній задіяна паралельна обробка інформації, про що людина не здогадується через послідовну роботу свідомості (а не паралельну, як це відбувається на підсвідомому рівні). Наш мозок працює як комп’ютер з великою кількістю паралельно задіяних процесорів, і лише один з них – це свідомість. Інколи людина не відчуває свідомо те, що якийсь із цих процесорів вже знайшов рішення поставленої перед ним проблеми, але ще не встиг попередити «командний» процесор свідомості, і тоді розв’язання проблеми чи завдання проявляється у таких «інтуїтивних» автоматичних рішеннях. Це може спрацювати і у випадку екзаменаційного тестування, коли ви інтуїтивно оберете правильну відповідь на тестове завдання. Це схоже на вгадування, але не те саме. Невмотивоване безпідставне вгадування – «пальцем в небо» – тут не допоможе, тому що, по-перше, тести складаються з такої кількості завдань, що неможливо «навгадувати» необхідну кількість для успішної оцінки, й, по-друге, відповіді, які екзаменований намагався необґрунтовано вгадати, завжди «впадають в око» екзаменаторові. Вони містять протиріччя одне відносно одного, тобто завдання для перевірки однієї й тієї ж теми, закономірності чи правила «вгадуються» по-різному.

Приклад (тест з хімії, 2007). Вибрати одну правильну відповідь:
Позначте найважливіші природні сполуки кальцію:

А. сильвініт та мірабеліт;
Б. глазурит та каїніт;
В. вапняк та мармур;
Г. сильвініт та карналіт.

Правильна відповідь В.

Якщо Ви точно не пригадуєте склад сильвініту, мірабеліту, глазуриту, каїніту та карналіту, тобто не можете повністю свідомо та впевнено обрати відповідь, можна спробувати міркувати наступним чином: «вапняк і мармур точно містять кальцій і є його найбільш відомими й важливими природними сполуками. Тому інші відповіді можна виключити».

Аналогічним чином вам може стати у нагоді використання принципів логіки. Якщо ви ніяк не можете точно згадати правильну відповідь, почніть «з іншого кінця» і спробуйте відкинути ті варіанти відповідей, які, виходячи з ваших предметних уявлень, точно є неправильними. Таким чином, ви ніби підвищуєте ймовірність правильності відповідей, що залишилися. Отже, можна буде прийти до правильної відповіді логічним шляхом.

Приклад (тест з фізики, 2007). Вибрати одну правильну відповідь:
Стародавні майстри навчилися виготовляти зі слабко обпаленої глини посуд, у якому вода залишалася прохолодною навіть у спеку. Позначте явище, яке спричиняло охолодження води.


А.  конвекція в повітрі;

Б.  охолодження води внаслідок випромінювання;

В.  конвекція у воді;

Г.  охолодження води внаслідок випаровування;

Д.  дифузія повітря крізь стінки посуду

Правильна відповідь Г.

Виключивши по черзі найменш імовірні відповіді (охолодження в результаті випромінювання, конвекція у воді, конвекція в повітрі, дифузія повітря крізь стінки посуду), можна прийти до правильної відповіді.
Висновок такий: чим більше ви виконаєте тренувальних тестів з попередніх ЗНО та інших тестів інтелекту, загальних і спеціальних здібностей (звичайно, порівнюючи ваші відповіді з вірними та аналізуючи помилки) – тим менше технічних тестових труднощів ви будете відчувати та будете більш впевнено та правильно їх виконувати. Ви навіть почнете отримувати з цього задоволення!

О.Л. Луценко

 

Чому погано мати негативну установку до тестового оцінювання знань?

Те, що з нами відбувається, значною мірою залежить від того, як ми ставимося до об’єктивних життєвих подій. Це може здаватися парадоксом, але наше суб’єктивне ставлення постійно модифікує, моделює те, що з нами відбувається реально. Перетворення суб’єктивного на об’єктивне відбувається через ситуації, до яких ми не лише випадково, але й достатньо свідомо потрапляємо: через очікування, які ми маємо щодо ситуацій, людей, себе самого; через прийняття певних рішень, які на певний час визначають траєкторію, якою ми рухатимемося.
Якщо ми спілкуємося з несерйозними або небезпечними людьми, – це майже напевно спровокує ускладнення і неможливість працювати над важливими життєвими цілями; якщо ми ходимо ввечері темними провулками або виходимо навесні на крихкий лід річки, – це теж, з великою імовірністю, призведе до прикрих наслідків; нарешті, якщо ми очікуємо чогось від певної ситуації, людей, себе, – це дуже часто призводить до реалізації очікуваного сценарію. У психології такий феномен зветься «самореалізованим пророцтвом».
Ми порушили це питання тому, що в такій цілком реальній ситуації, як зовнішнє незалежне тестування або складання тестових іспитів під час навчання у ВНЗ, дійсно дуже багато залежить від установок самого екзаменованого.
У засобах масової інформації час від часу з’являється критика тестової форми проведення шкільних і вузівських іспитів. Якщо ж люди, яким доведеться стати учасниками згаданого процесу (маються на увазі абітурієнти, студенти та їхні батьки, родичі, друзі, які турбуються за них), матимуть негативну установку щодо нової для нашого суспільства форми оцінювання знань, тоді насправді можуть виправдатися певні з цих негативних очікувань.
Наведемо аргументи деяких дослідників, які обґрунтовують переваги тестового методу оцінювання, що може надати впевненості абітурієнтам і студентам перед майбутнім екзаменаційним тестуванням.
Український фахівець Я.Я. Болюбаш та інші відзначають, що «така форма незалежної фахової експертизи спеціаліста, яка здійснюється третьою стороною, запускає в дію елемент ринкових відносин – конкуренцію навчальних закладів, різних за статусом і формою самоврядування, формами і методами навчання, а отже, сприяє запровадженню управління, що забезпечує якість підготовки. Незалежна професійна педагогічна експертиза результатів навчання змінює систему взаємовідносин викладач – викладач, викладач – студент (учень), студент – студент. У такій системі допомога викладача «знайомому» студенту буде спрямована не на фальсифікацію його екзаменаційної оцінки, а на додаткові заняття з ним, отже, сприятиме формуванню нормальних професійних відносин. Крім того, за такої системи візуалізується результат професійної діяльності викладача (це один із чинників протидії зовнішньому оцінюванню з боку викладацьких кіл) та збільшує мотиваційний елемент навчання студентів, оскільки з’являється можливість бути об’єктивно оціненим за здібностями і посісти відповідне рейтингове місце».
Коментуючи використання тестів в американських школах, член державної комісії з вивчення результатів використання стандартизованих тестів у школах, а також при вступі до ВНЗ та прийомі на роботу, Дж. В. Гарднер писав: «Тести не бачать, одягнутий підліток у лахміття або у твид, не чують жаргону трущоб. Тести виявляють інтелектуальні здібності в будь-якому з прошарків населення».
Цікаво, що критиці тести піддавали не лише в нашій країні, де вони взагалі були заборонені з 1936 до 1960-х років, але і в інших країнах. Американський психолог О. Брім навіть провів спеціальне дослідження, аналізуючи причини негативних установок щодо тестів у США. Він указав на дві основних, з яких перша − особистісні особливості критиків-супротивників, серед яких переважають особи авторитарного типу, які чинять спротив будь-яким соціальним змінам і, переважно, належать до правих (консервативних, недемократичних) політичних формувань. Друга причина полягає в системі соціальних цінностей суспільства. Запорукою позитивного ставлення до тестів є схвалення суспільством принципу конкуренції між його членами, принципу, у відповідності з яким провідні ролі мають бути віддані найбільш талановитим людям.
Тобто дійсно, об’єктивне оцінювання знань не може бути вигідним всім. Воно не вигідне тим, хто звик отримувати бажане за гроші або через зв’язки, протекцію. Воно також не вигідне людям-маніпуляторам, які зазвичай використовують так званий «макіавелліанський інтелект» (хитрість, нечесність) для досягнення власних цілей без справжніх зусиль та вкладень (маються на увазі вкладення у здобуття знань – придбання книг, підручників, електронних носіїв інформації з предмету, оплата додаткових занять, курсів, пробного тестування тощо). А вигідне воно тим, хто готовий і хоче поєднати свої здібності та мотивацію для здобуття знань і майбутньої професійної компетентності.

О.Л. Луценко

 

20 березня - Міжнародний день щастя

Двадцятого березня розпочинається астрономічна весна, з двадцятого березня наше Сонце буде світити яскравіше, день буде збільшуватися…

Весна йде, будемо вірити в це!

А ще двадцяте березня вважається міжнародним Днем народження щастя!!! Всіх нас із Днем народження!!! Адже ми усі щасливі!!!

Колись учені встановили, що людина є щасливою, коли три вектори її існування: Хочу, Можу та Потрібно перетинаються в одній точці.

Давайте поміркуємо…
Хочу – це, перш за все, впевненість у собі, у своїх силах, своїх планах. Це мета, яку я омріюю, і до якої прагну. Це – моє, це – мій вибір.
Можу – це знання своїх здібностей, своїх характеристик та особливостей. Це – моя індивідуальність, притаманна лише мені.
Потрібно – це означає, що все,  я роблю, задовольняє мої потреби, це необхідно суспільству і, в решті решт, Всесвіту. Адже Я і мої Хочу, можу і Потрібно – це мій особистісний Всесвіт.

Давайте його пізнавати на факультеті психології.

Будемо щасливі!!! Весни нам!!!!

З Днем народження, щасливі люди!!!

 

Підготовка до ЗНО та ДПА: психологічні аспекти

Підготовка до ЗНО та ДПА є однією з основних проблем випускників. За своєю суттю ЗНО є своєрідною перевіркою знань, соціальної та психологічної готовності школярів до постійно мінливих умов сучасної реальності. У зв'язку з цим, психологічна стійкість старшокласників є однією з основних характеристик, що сприяє успішній атестації в формі ЗНО та ДПА.
Підготовка до ЗНО та ДПА, як правило, йде на протязі останніх років навчання в школі. Вчителі намагаються підготувати школярів за допомогою завдань у формі тестів, додаткових занять. Крім того, старшокласники відвідують курси, купують різні посібники для підготовки до ЗНО. Батьки наймають репетиторів. Усе спрямовано на досягнення поставленої мети - здачі ЗНО та вступу до ВНЗ. Але ступінь тривожності, напруги у випускників не знижується. У свою чергу, підвищений рівень тривоги на іспиті призводить до дезорганізації діяльності, зниження концентрації уваги, працездатності. Тривога - це дуже енергоємний стан. Чим більше дитина тривожиться, тим менше сил у неї залишається на навчальну діяльність, і тим гірше стають її результати з ЗНО.
Тому психологи пропонують заходи для охорони психічного здоров'я школярів, що передбачає створення стабільної сприятливої атмосфери, зменшення ймовірності виникнення стресових ситуацій і підвищення функціональних можливостей школярів.
На факультеті психології розроблено рекомендації для подолання тривожності та підвищення стресостійкості випускників під час написання ЗНО та ДПА. У методичному посібнику розглянуто питання: які психологічні фактори треба враховувати при підготовці до незалежного оцінювання, прийоми зниження екзаменаційної тривожності, організація дня на передодні ЗНО, налаштування своїх думок на успіх, формування прийомів ефективної поведінки на ЗНО з урахуванням індивідуальних особливостей запам'ятовування, уваги та використовуванням методів релаксації і самонавіювання.
Приєднуйтесь до факультетської спільноти вже зараз! І ми допоможемо Вам бути успішним!

 

Що ж таке наука - Психологія?

Ви коли-небудь замислювалися про те, що таке "Психологія"?
А що тут замислюватися - наука собі і наука - одна з багатьох, наука про душу, а точніше, про вивчення психічних властивостей, процесів і станів.
Що взагалі можна назвати наукою? Славнозвісні вчені говорять нам, що наукою можна назвати ту область знань, в якій є власні методи і інструменти (тобто методики) дослідження, а також об'єкт і предмет дослідження. Такий ось простий критерій, який разом відокремлює область знань від науки.
Але давайте заглянемо в минуле: що таке психологія і коли вона стала науковою?
Колись в античності зародилася філософія - ніхто вже не береться сказати, коли точно, але достеменно відомо, що Аристотель написав один зі своїх найбільш відомих праць - трактат «Про душу», який і стали вважати першою віхою розвитку психологічних знань. Загальновідома точка зору, згідно з якою саме філософію вважають «матір'ю» психології.
Подальший розвиток психологічних знань (після періоду античності) по ряду причин йшло мікроскопічними темпами. І лише з 11 століття можна говорити про відновлення розвитку психологічних знань. Примітно, що в той час розвивалася вона вже в руслі не тільки філософії, а й богослов'я, причому останнє явно стримувало розвиток знань в області психології, а особливо, в галузі медицини. Однак дослідники не здавалися - вони вже зрозуміли зв'язок психології та медицини і всупереч церкві вивчали людське тіло і його функціонування.
Зрозуміло, висновки дослідників того часу для нас багато в чому наївні, але перші кроки в потрібному напрямку були зроблені, і психологія стала розвиватися вже більше в рамках медичних знань, а трохи пізніше і зовсім в рамках механіки! Бурхливий розвиток техніки змусив вчених перенести принципи функціонування технічних пристроїв на функціонування організму людини і навіть його психіки. Яскравими прикладами таких уявлень можна вважати теорію автомата і теорію прийняття рішень, пов'язаних з мотиваційною сферою людини, де формування мотивації у людини пояснювалося таким собі «усередненим» тваринно-механічним варіантом.
Трохи пізніше, вже в 19 столітті, вчені відійшли від механістичної моделі і стали розглядати людину і його психічну організацію, співвідносячи їх з аналогічними проявами тварин (В.Келера, Е.Торндайк).
У зв'язку з цим набуло розвитку дослідження інстинктів людини (З. Фрейд, У.Макдугалл, І.Павлов і ін). Все це вело до глибшого пізнання людської психіки (а скоріше, поведінки) і призвело, в кінцевому рахунку до того, що в 1879 році в Лейпцигу В.Вундт відкрив першу в світі психологічну лабораторію.
На той час накопичилися ознаки того, що психологію можна виділити в окрему науку, що і було зроблено. Як можна дослідити психологічні характеристики? Адже ми бачимо і можемо зафіксувати тільки результат виконання (дії) будь-якого процесу або стану. Як якісно оцінити і вивчити психологічні феномени?
Про це і багато іншого ви узнаєте на факультеті психології.
Проходьте до нас. Ми чекаємо!

60 хвилин продуктивності з ранку

Пробудження і уранішній розпорядок (чи його відсутність) дуже сильно впливають на успіх в усіх сферах життя.
Все просто. Цілеспрямований, продуктивний і успішний ранок генерує такий же день. А це неминуче веде до успішного життя. Так само як і непродуктивні і посередні ранки створюють такі ж дні. І сіре життя. Змінивши час і ритуали уранішнього підйому, можна істотно поліпшити будь-яку сторону свого життя. І мова піде не про те, щоб висипатися.
Можна присвятити 60 хвилин уранці собі, виконуючи прості 6 кроки-дій. На кожне - по 10 хвилин. Важливо робити це в першу годину після пробудження.
Плануєте - робите.

Одним з ритуалів може стати читання.

Читання — одна з обов'язкових уранішніх практик. І це найшвидша дорога до трансформації будь-якої сфери вашого життя. Вдумайтеся: 10 хвилин читання щодня = 3650 сторінок в рік = 18 книг = 18 видатних людей, з якими ви можете поговорити в будь-який слушний час. Читайте декілька сторінок, знаходите і виділяйте коштовні ідеї і втілюйте їх в цей же день.

Більше про підвищення самоефективності, гармонійності життя та секрети тайм-менеджменту можна дізнатися під час навчання на факультеті психології.
Навчайтеся з насолодою, живить продуктивно!

Новий Рік та Різдво Христове – сімейні свята!

Шановні наші читачі та абітурієнти, факультет психології вітає Вас з Новим Роком та Різдвом Христовим! Ці надзвичайно важливі для кожного з нас свята багато хто бажає провести в родинному колі, з близькими друзями. Важливо знати при цьому, що рівень задоволеності, піднесеності настрою, гармонії та, в решті решт, – психологічного здоров’я, з якими ми зустрічаємо ці свята, багато в чому залежать від конструктивності взаємодії родини та близького оточення. Дуже часто саме святкові дні стають тим психологічним маркером, який показує наскільки в родині тісні емоційні відносини. Все більше громадян України усвідомлює необхідність долучення для гармонізації в тому числі і сімейних стосунків, фахівців психологів та психотерапевтів, які, будучи компетентними в сімейній, статеворольовій психології, сексології, психотерапії та інших напрямках психології, можуть допомогти створити задоволену життям та один одним родину. Дуже приємно бачити родину, в якій кожний, маючи власну психологічну рівновагу, чітко розуміє та приймає традиційні для нашого суспільства соціальні та культурологічні складові ролі чоловіка та жінки, дітей та старшого покоління. В таких родинах виникає мінімум конфліктів та непорозумінь. Але ж для цього необхідно готовити висококваліфікованих фахівців. Це одна з багатьох сфер підготовки професіоналів-психологів, якими славиться наш факультет. Тож Ми запрошуємо Вас в ці надзвичайні святкові дні, з допомогою наших талановитих викладачів-практиків отримати професію Вашої мрії!  

Гармонійні свята

Вчені підрахували, що кількість розлучень після святкування Нового року збільшується в два (!) рази. Також збільшується кількість сімейних сварок і скандалів. Серед причин такого "сімейного" буму називаються: приїзд родичів, необхідність проводити багато часу разом, накопичені образи з минулого року і т.п. У нас навіть жарт такий є "в ніч з 24 грудня на 19 січня". Свята довгі і з розмахом.

Часто свята перетворюються в череду сварок, образ, відчуття невиправданих очікувань. Що ж робити, а чого уникати, щоб новий рік не почався з неприємних ситуацій.

✅ Робота, турботи, побутові дрібниці змушують нас забути про те, чому ми опинилися поруч з цією людиною, що в ньому є цінного і важливого для нас. Обов'язково заплануйте щось спільне і приємне для всієї родини на вихідні: побачення в кіно, квест-кімната, настільні ігри і т.п.

✅ Не бійтеся обговорити свої відносини. Зараз є час вислухати один одного і почути. Сприймайте слова партнера не як претензії, а як вираження його потреб. Тільки так у Вас теж з'явиться шанс бути почутим.

✅ Поменше за столом, побільше руху: прогулянки, танці, активний відпочинок. Тяжкість в шлунку пов'язана з роздратуванням, яке так легко "вилити" на близьку людину.

✅ І найголовніше, якщо вам нема про що говорити один з одним - це тривожний сигнал, який не можна ігнорувати. Відносини вимагають уваги! Спробуйте знайти інтерес один в одному.
Як підтримувати відносини і з'ясовувати відносини без сварок? На факультеті психології багато предметів, орієнтованих на вивчення міжособистісних відносин. Про це курс «Соціальна психологія», «Психологія конфліктів», «Соціально-психологічний тренінг», «Основи психотерапії», «Методи психотерапії та психокорекції», а неприємні наслідки сварок розбираються в курсі «Основи неврозології і психіатрії».

Хороших свят і ласкаво просимо на самий святковий факультет!

Три горішки для Попелюшки: День холостяка, Чорна П’ятниця та інші свята

Останніми роками українське суспільство захоплюють новомодні свята і традиції. Відмітною рисою є розмаїття «свят», на які доведеться добряче розщедритися. По всьому світу, і Україна не стає винятком, магазини оголошують масові розпродажі до свят, число акційних товарів і кількість магазинів-учасників неухильно зростає.
Давайте розберемося: чи настільки потрібні нам ті чарівні знижки і товари, які пропонуються споживачам? Рекламні стратегії товарів спеціально розробляються з урахуванням не реальних споживчих властивостей, а психологічного ефекту, який досягається з його придбанням. Ефект досягає своєї мети, рекламні слогани прямо вказують нам, що усі куплені товари стануть провідниками у вищий світ: «Ви цього варті», «Дозвольте собі більше», «Відповідай рівню». Купівля стає задоволенням не реальної потреби, а відкриттям чергового горішка для Попелюшки, який дозволить проникнути на завітний бал.
За прагненням зробити чергову покупку ховається серйозний розлад поведінки, його ім’я шопоголізм. Розпізнати його нескладно. Спробуйте і Ви:
• неконтрольоване бажання щось купити «просто так», не уявляючи, яким чином ця річ буде використовуватися або без співвіднесення зі своїми фінансовими можливостями;
• цілеспрямований пошук різних розпродажів і «червоних» цінників;
• здійснення покупок, які не передбачалися бюджетом родини;
• похід в магазин без наміру знайти там щось конкретне, а з метою «подивитися, що там є» або просто провести час;
• приховування придбаних товарів від своїх родичів і друзів або заниження їх реальної вартості;
• взяття кредиту для того, щоб витратити гроші на покупки;
• сильний розпач від неможливості відвідати магазин і що-небудь там купити через відсутність готівки або кредитної картки;
• постійне каяття і нерозуміння, навіщо та чи інша річ купувалася.

Які причини цієї залежності та що діяти із власним шопоголізмом або близьких людей вже точно знають студенти-магістри факультету психології, які прослухали курс «Психологія адиктивної поведінки». Чекаємо і на Вас!

Всесвітній день домашніх тварин

На багатьох сайтах можна знайти інформацію про те, що 30 листопада у багатьох країнах відзначається Всесвітній день домашніх тварин. Уточнюють,  що цей день був запропонований у 1931 році у Флоренції на Міжнародному конгресі прихильників руху на захист природи. А також наводять англомовну назву для цієї дати. Точніше – назви, оскільки на одному сайті йдеться про World Day Pets, на іншому - про World Domestic Animal Day, на ще одному – про International Domestic Animal’s Day. Але ж найцікавіше попереду. Провівши пошук додаткової інформації про події, які відбулися у далекому 1931 році, з’ясовуємо, що саме тоді у Флоренції була підтримана пропозиція відмічати 4 жовтня кожного року Всесвітній день захисту тварин - World Animal Day. Було обрано саме 4 жовтня, оскільки це день католицького святого Франциска Асизського – заступника тварин.

Ця дата може перетворитися на дійсне свято для тих, хто шанує спілкування із своїми домашними улюбленцями, хто турбується про тих домашніх тварин, що залишилися без домівки або ще не знайшли своєї людини. Адже кожна одомашнена тварина може стати вірним компаньйоном, що дарує тепло, відданість, допомагає людині відчути себе більш впевненою, більш живою, більш щасливою… Не даремно існує та активно розвивається в світі пет-терапія – психотерапія взаємодією із домашніми тваринами. Тож приєднаємося до тих, для вже відмічає 30 листопада як день домашніх тварин. А найкращим дарунком для наших улюбленців, та й для нас самих, стане час, проведений у спілкуванні з ними.

Приходьте до нас на факультет, і ви дізнаєтес багато чікавого про психологію і особливості поведінки тварин.

 


 

 

Ми у соцмережах

English version

 

Контакти

Наша адреса: 61077 Харків, пл. Свободи, 6, Харківський національный університет імені В. Н. Каразіна, 438, деканат факультету психології. Телефони: (0572) 707-50-23, 707-51-53, 707-51-70, 707-53-53. E-mail: psychology@karazin.ua