лабораторія психології розвитку

Навчальна лабораторія психології розвитку створена у 2010 році на факультеті психології і є структурним підрозділом кафедри загальної психології факультету психології.

Лабораторія психології розвитку

Навчальна лабораторія психології розвитку створена у 2010 році на факультеті психології і є структурним підрозділом кафедри загальної психології факультету психології.

Лабораторія психології розвитку створена для:

•  впровадження в навчальну роботу зі студентами та аспірантами факультету психології системи дослідницької та науково-методичної роботи з проблем розвитку особистості;

•  організації, координації, накопичення та розповсюдження інформації з проблем психології розвитку людини, зокрема системи розвивального навчання.

•  ознайомлення студентів та аспірантів факультету психології з сучасними навчальними технологіями, програмами, методиками тощо за тематикою лабораторії.

Головна мета лабораторії психології розвитку полягає у підвищенні якості освіти студентів та аспірантів факультету психології як майбутніх фахівців теоретичного та прикладного профілів шляхом інформаційно-методичного супроводу навчального процесу та виконання студентами практичних робіт.

Кімната, де розташована лабораторія: ХНУ імені В.Н. Каразіна, факультет психології, ауд. 403.

Напрямки роботи лабораторії:

•  Створення бібліотеки (електроної та паперової) з історії психологічних розвивальних технологій, зокрема, системи розвивального навчання В.В. Давидова – Д.Б. Ельконіна (Харківська школа).

•  Створення бібліотеки (електроної та паперової) з педагогічних інновацій та технологій в Україні, Росії та інших країнах.

•  Розробка методичних та науково-методичних посібників з психології розвитку студентів і школярів.

•  Розробка нових програм психологічних тренінгів, розвивальних занять, діагностичних методик тощо за тематикою лабораторії.

•  Розробка програм з психологічного моніторингу розвитку особистості та пізнавальних процесів у різних освітніх системах.

В лабораторії зібрана і продовжує збиратися електрона бібліотека матеріалів за тематикою лабораторії – в допомогу студентам у проведенні досліджень при роботі над випускними кваліфікаційними роботами.

На 1.06.2012 видано 2 навчально-методичних посібника для студентів-психологів та практичних психологів у системі освіти:

1) «Развитие личности в развивающем образовании» під ред. О.К. Дусавицького, Є.В. Заїки, І.О. Зуєва.

2) «Диагностика развития личности младшего школьника» під ред. О.К. Дусавицького, М.В. Розен (Удовенко).

З матеріалами посібників можна ознайомитись на факультеті.

На початку 2012 / 2013 навчального року планується видання двох посібників для студентів та практичних психологів:

1) Заїка Є.В., Зуєв І.О. Шляхи оптимізації пізнавальної діяльності студентів і школярів.

2) Заїка Є.В. Ігровий тренінг пізнавальних процесів учнів.

У планах лабораторії на 2012-2013 навчальний рік видання іще двох посібників для студентів з проблем когнітивного розвитку.

 

В лабораторії психології розвитку працюють:

Заїка Є.В., професор, кандидат психологічних наук,

Зуєв І.О., кандидат психологічних наук.

 

Ми у соцмережах

English version

 

Контакти

Наша адреса: 61077 Харків, пл. Свободи, 6, Харківський національный університет імені В. Н. Каразіна, 438, деканат факультету психології. Телефони: (0572) 707-50-23, 707-51-53, 707-51-70, 707-53-53. E-mail: psychology@karazin.ua