Лабораторія психодіагностики кафедри прикладної психології факультету психологіїи

 

Лабораторія психодіагностики кафедри прикладної психології факультету психології

 

Обладнання Лабораторії

У Лабораторії встановлений Комплекс реабілітаційний психофізіологічний для тренінгу з біологічною зворотним зв'язком (БОС) «РЕАКОР» виробництва НВКФ «Медиком МТД».

Комплекс являє собою систему, що складається з блоку 4-х канальною поліграфічної діагностики психофізіологічних показників клієнта, набору датчиків, персонального комп'ютера з двомоніторних системою (один монітор - для клієнта, другий - для фахівця) і пакету програм для БОС-тренінгу, фіксації та обробки даних , розробки нових тренінгів та діагностичних процедур.

Обладнання «РЕАКОР» в тій комплектації, яка є на факультеті психології ХНУ імені В. Н. Каразіна, дозволяє знімати інформацію про 7-і фізіологічних процесах - електро-хвильової активності мозку (електроенцефалограма, ЕЕГ), електричної активності шкіри (Еак, раніше відомої як шкірно-гальванічна реакція або КГР), електричної активності м'язів (електроміограма, ЕМГ), активності грудного і черевного дихання (рекурсія дихання або РК), роботі серця (електрокардіограма - ЕКГ і її окремі компоненти - частота серцевих скорочень - ЧСС, варіабельність серцевого ритму - ВСР), просвіті артерій (фотоплетізмограмма - ФТ) і температурі.

Для кожного реєстрованого фізіологічного параметру розроблені спеціальні тренінги-сценарії, що дозволяють досліджуваного отримувати завдання і зворотний візуально-аудиальную інформацію про його (параметра) поточний стан і, відповідно, про успішність власних психологічних спроб вплинути на нього в бажаному напрямку.

Наприклад, якщо у клієнта в умовах стресу (зокрема, у студента в час іспиту) холонуть і пітніють руки, серце «вистрибує з грудей» і «плутаються думки», то в ході Бос-тренінгу він може, представляючи ситуацію іспиту, намагатися методами аутотренінгу, самонавіювання або просто інтуїтивно підвищити температуру рук, уповільнити серцебиття і викликати зосереджений стан свідомості. Від комп'ютера в режимі реального часу він буде отримувати сигнал про температуру рук, ЧСС і домінуючому ритмі енцефалограми (зосередженому уважному станом відповідає бета-ритм).

Програми БОС-тренінгів написані таким чином, щоб окрім нейтральної інформації про результати на моніторі (наприклад, виражається в анімаційній коливається стрілкою термометра з цифрами температури пальця) людина отримувала ще й позитивне підкріплення успішних реакцій і негативне - неуспішних. Тобто крім термометра, на екрані можуть змінюватися які-небудь картинки, може йти відеокліп, мультфільм, звучати музика, і при цьому якість зображення і звуку буде погіршуватися, гальмуватися, маскуватися при неуспішному виконанні тренінгу, і поліпшуватися - при кожній успішній реакції. Відео-та аудіо-ряди розроблені з використанням принципів арт-терапії, у формі відеоігор, надання мотивуючої, що викликає інтерес інформації.

Результатом проходження БОС-терапії є поліпшення загального функціонального стану, покращення якості афферентации свого тіла і усвідомлення психофізіологічної цілісності всіх протікають в ньому процесів, позбавлення від актуальних і застійних психологічних проблем, підвищення рівня стресостійкості, саморегуляції, поліпшення якості життя та багато іншого. Зокрема безліччю досліджень доведено результативність БОС-терапії для таких клінічних (в більшості своїй - психосоматичних) проблем як: бронхіальна астма, заїкання, енурез, головні болі та інші больові синдроми, синдром дефіциту уваги та гіперактивність, порушення сну, реактивні депресії, артеріальна гіпертензія , епілепсія, різні невротичні прояви, сколіоз, парези, адикції і ін У неклінічну сфері БОС з успіхом застосовують для поліпшення навченості дітей і дорослих, підвищення стрессоусточівсті у спорті, менеджменті, інших сферах професійної діяльності, розкриття творчих здібностей, модифікації поведінки, підвищення впевненості в собі, тренування вольової саморегуляції, зняття втоми і зростання працездатності, з метою загального неспецифічного поліпшення самовідчуття і задоволеності життям.

На відміну від інших, по суті часто аналогічних, психотехнік і видів психотерапії - йоги, медитації, холотропного дихання, гіпнозу, тілесно-орієнтованої і танатотерапія і т.д., за допомогою адаптивного біоуправління прогрес досягається набагато швидше і він об'єктивно фіксується - зниження електричного потенціалу на електроміограма відображає ступінь релаксації м'язів, відповідна апаратура реєструє ритміку і ступінь напруженості роботи дихальної та серцево-судинної систем, електронний термодатчик показує зміну температури кінцівок на кожну соту градуса і все це демонструється on-line, записується в пам'ять комп'ютера і математично обробляється.

Наприклад, можна отримати середні значення (арифметичне середнє, медіану, моду) параметрів початкового фонового, тренінгових етапів, етапів відпочинку, етапів одержання інструкцій і кінцевого фонового етапу, вирахувати стандартне відхилення, інші статистики, зробити графічний аналіз, простежити динаміку від сеансу до сеансу, і це не буде плацебо-ефектом або іншого сорту ілюзією.

Більш детальну інформацію про лабораторію Ви можете завантажити тут ( архів, що саморозпаковується).

 

 

Ми у соцмережах

English version