Кафедра загальної психології

Завідувач кафедри:

546556Олефір В.О.

Доктор психологічних наук, доцент

 

Професорсько-викладацький склад:

717Плохіх В.В.

Доктор психологічних наук, професор

Яворовська Л.М.

Кандидат психологічних наук, доцент

Невоєнна О.А.

Кандидат психологічних наук, доцент

Маєвська Н.А.

Кандидат психологічних наук, доцент

Гімаєва Ю.А.

Кандидат психологічних наук, доцент

436Кочарян І.О.

Кандидат психологічних наук, доцент

Зуєв І.О.

Кандидат психологічних наук, доцент

 

 

 

Інформація про проведення Науково-практичної конференції з міжнародною участю «ПРОБЛЕМИ ОСОБИСТІСНИХ РЕСУРСІВ У НАВЧАЛЬНІЙ ТА ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ» 27-28 травня 2021 року

 

Історична довідка

Кафедра загальної психології (спочатку кафедра психології) була утворена у 1963 р. за ініціативою проф. П.І Зінченко, який очолював її до 1977 р. Подальший розвиток кафедри пов'язаний з ім'ям його учня професора Г.К.Середи. На базі кафедри було відкрите відділення психології біологічного факультету, а потім сформувалась кафедра прикладної психології.

Галузь дослідження

Головними напрямками наукового пошуку кафедри загальної психології залишаються проблеми психології пізнавальних процесів, і перш за все механізмів та закономірностей функціонування пам'яті, а також психології розвитку. Суцільна лінія розвитку просліджується в контексті різних соціальних інновацій, перш за все - освітніх. Вивчається розвиток в рамках ведучих типів діяльності - у молодшому шкільному, підлітковому, юнацькому та студентському віці.

Найбільш відомі досягнення

Класичні дослідження мимовільного запам'ятовування, виконані видатним вітчизняним психологом П.І.Зінченко, є загально визнаним здобутком харківської психологічної школи. Він є засновником школи психології пам'яті. Його монографія, присвячена цій темі, була удостоєна премії ім. К.Д.Ушинського.

У 80-і роки Г.К.Середа створив загальну теоретичну модель пам'яті з позицій системно-діяльнісного підходу. Йому належать ідеї рівневого підходу до пам'яті та її футурогенної природи. Г.К.Середою та співробітниками кафедри був здійснений не тільки широкий обсяг теоретичних досліджень, але й прикладних, особливо в сфері навчання та інженерної психології.

Всебічно вивчаються закономірності колективної та історичної пам'яті (проф. О.Ф. Іванова, доц. Заїка Є.В.).

У контексті психології розвивального навчання досліджується розвиток особистості у молодшому шкільному, підлітковому, юнацькому та студентському віці. Фундаментальні дослідження які проводились в межах цього наукового напрямку в 90-х роках знайшли широке практичне втілення у побудові системи розвивального навчання України та інших країн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми у соцмережах

English version