Міжнародна діяльність

Факультет психології розвиває міжнародні зв'язки, зокрема, співробітництво з ВНЗ зарубіжних країн; направляє викладачів, співробітників, аспірантів за кордон для участі в наукових конференціях, проведенні наукових досліджень та стажування, на мовні курси і т.п., приймає іноземних фахівців в університеті. Викладачі, співробітники, докторанти, аспіранти та студенти беруть участь у конкурсах для отримання стипендій або грантів різних міжнародних організацій і фондів.

Одним з головних та пріоритетних напрямів міжнародної діяльності факультету є проведення вченими спільних наукових досліджень з науковцями ВНЗ. Найбільш ефективне співробітництво здійснюється з Тбіліським державним університетом імені І. Джавахишвілі (Грузія). Наукове та навчально-методичне співробітництво, інформаційний обмін з питань освіти, обмін досвідом серед викладачів і студентів підтримується з Бєлгородським державним університетом, Курським державним університетом (Росія), Гомельським державним університетом (Білорусь).

Активно триває налагодження співпраці з провідними іноземними вузами, проблематика досліджень яких близька факультету психології. Факультет пропонує спільне співробітництво за програмою подвійних дипломів, стажування студентів, аспірантів та наукових співробітників, а також обміну досвідом у навчальному та науково-інноваційному плані.

Пріоритетними напрямками в міжнародній діяльності факультету психології є.

1. Організація роботи міжнародного підрозділу на факультеті психології.

2. Міжкафедральне і міжфакультетське співробітництво з метою ефективності міжнародного партнерства.

3. Зміцнення співпраці із закордонними вузами / організаціями-партнерами, міжнародними організаціями, фондами і програмами.

4. Підписання нових договорів в рамках багатостороннього співробітництва.

5. Членство у міжнародних організаціях.

6. Стимулювання студентів, аспірантів та наукових співробітників до активної участі в програмах міжнародного обміну та програмах подвійних дипломів, участь в грантах, конкурсах і стипендіальних програмах.

7. Розробка і здійснення нових проектів з удосконалення матеріально-технічної та навчально-методичної бази факультету для проходження навчання іноземними студентами.

Міжнародні проекти факультету в 2014/2015 навчальному році

1. Міжнародний проект TEMPUS "QANTUS" Regional sustainable development on the basis of eco-human synergetic interaction / Регіональна підтримка розвитку на основі екогуманістічних синергетичних взаємодій. Проект представляють професор Н. П. Крейдун і професор О. Ф. Іванова. Інформація: http: //www.univer.kharkov.ua/docs/project/qantus.pdf

2. Міжнародний проект TEMPUS «IMPRESS» - «Soft Skills», координатор Університет Northumbria, GB (Великобританія), "Improvement of Efficacy of Students Services". Проект представляють доцент Є. Л. Луценко і доцент В. М. Павленко. Інформація: http://www.univer.kharkov.ua/docs/project/impress.pdf)

18-20 березня 2015р. у місті Київ на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася зустріч-семінар української команди, яка виконує міжнародний науковий проект TEMPUS IMPRESS – «Підвищення ефективності студентських служб». Реєстраційний номер проекту: 530534-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-SMGR. У семінарі брали активну участь співробітники нашої кафедри – доц. Павленко Валентина Миколаївна та доц. Луценко Олена Львівна, які є членами команди ТЕМПУС від Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Робота стосувалася завершення розробки навчального курсу та електронного інтерактивного посібника для студентів «Психологічні аспекти розвитку універсальних компетенцій Soft Skills», який почне викладатися в нашому університеті з вересня 2015р. Успішне проходження курсу буде супроводжуватися видачею міжнародного сертифікату TEMPUS, який підвищить конкурентоспроможність випускників нашого університету на національному та міжнародному ринку праці.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТИПЕНДІЇ ДЛЯ МІЖНАРОДНОГО НАВЧАННЯ ТА НАУКОВОГО СТАЖУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ

 

 

 

 

 

Ми у соцмережах

English version

 

Контакти

Наша адреса: 61077 Харків, пл. Свободи, 6, Харківський національный університет імені В. Н. Каразіна, 438, деканат факультету психології. Телефони: (0572) 707-50-23, 707-51-53, 707-51-70, 707-53-53. E-mail: psychology@karazin.ua